• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Att lära med Hjärtat
- När kunskap och värde blir ett -


”Sanna Nova Emilias senaste bok ”Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett” sägs rikta sig främst till pedagoger och föräldrar. Dock behöver man bara läsa några få sidor för att förstå att detta är en skrift som kan leda till ett konstruktivt paradigmskifte såväl för den enskilde som för familjen, gruppen och samhället!”

Martina Bortas – Leg. psykolog och f d Skolpsykolog


Den efterlängtade boken Att lära med Hjärtat - När kunskap och värde blir ett är nu här!
Boken är en teoretisk och praktisk handbok för den nya tidens medvetna lärande. Ett lärande som bygger på en djupgående förståelse för våra mänskliga känslor och behov som en grundförutsättning för all utveckling. Ett lärande där var och en får möjlighet att växa optimalt såväl kunskapsmässigt som mänskligt. Förord av Lou Rossling.

 

Beställ här!
(En ny sida kommer att öppnas som går till ZimZalabim – Books and Graphic Design)

Läs ett smakprov ur boken!
(utan förord)

Boken består av en mängd övningar och vägledning i hur du som pedagog/förälder kan stötta dina elever/barn i formandet av en trygg identitet och i att växa och utvecklas i glädje och tillit till sin egen förmåga. Genomgående i boken finns en mängd frågeställningar och övningar utan rätt eller fel, där både vuxna och barn får utrymme att tänka och reflektera fritt och därefter dela sina tankar och upplevelser med varandra. Med ökad självkännedom och medvetenhet ökar inte bara ditt eget välbefinnande som vuxen och samspelet i samtliga av dina egna relationer, utan även välbefinnandet hos de barn som omger dig.

Fakta om bokens utformning: Boken är på 311 sidor, inbunden och i fyrfärg, med många vackra känsloskapande bilder, dikter och berättelser som skapar en läsupplevelse utöver det vanliga - både till innehåll och utforming. Att lära sig skall vara grundat i glädje, även för vuxna!

Boken är utgiven av True Heart Publishing.


Mer om boken:


- Hur bidrar vi till att våra barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov, förutsättningar, talanger och förmågor, oavsett vilka dessa är?

- Hur bidrar vi till att våra barn får möjlighet att behålla och utveckla sitt självledarskap, sin inre ledning, motivation och drivkraft?

- Hur bidrar vi till att våra barn får möjlighet att behålla och utveckla sitt fria, kreativa tänkande?

- Hur bidrar vi till en inspirerande miljö där våra barn får utvecklas i glädje och tillit till sin egen förmåga?

- Hur bidrar vi till att våra barn utvecklas till trygga, självmedvetna individer med insikt om såväl sitt eget som andras värde?

- Hur bidrar vi till en mer sund och välmående framtida generation, än den vi ser idag?

- Hur går vi ifrån en Lydnadskultur till en Ansvarskultur, befolkad av en mänsklighet som fullt ut vill och vågar ta ansvar för sina liv, sina behov, tankar, känslor, handlingar och relationer?

Sanna Nova Emilia är grundaren till True Heart Education som arbetar för att bidra till en skolvärld av optimalt lärande både kunskapsmässigt och känslomässigt; där självkänsla, glädje, nyfikenhet och kreativitet blir ledande för vår utveckling. I denna bok visar hon en väg mot ett mer självmedvetet och medmänskligt samhälle, där den framtid vi önskar skapa för våra barn ligger närmre än vi hittills vågat tro. Inom var och en av oss.

 


Sagt om boken:


”I Sannas bok får känslor finnas, känslor av alla de slag. Om jag skulle rubricera boken du håller i din hand så skulle jag kalla den för ”Vishetens bok”. Vis som i betydelsen att både hjärna och hjärta samverkar.”
Lou Rossling – Pedagog och berättare

”Sanna Nova Emilias senaste bok Att lära med hjärtat – när kunskap och värde blir ett sägs rikta sig främst till pedagoger och föräldrar. Dock behöver man bara läsa några få sidor för att förstå att detta är en skrift som kan leda till ett konstruktivt paradigmskifte såväl för den enskilde som för familjen, gruppen och samhället!”
Martina Bortas – Leg. psykolog och f d Skolpsykolog – Läs hela recensionen här!

”Detta är en respektingivande bok om de processer som levandegör kunskapen men också om det som gör oss till människor på gott och ont. Fri från tvång synliggörs barnets inneboende behov och resurser och som i en spegel tvingas våra tillkortakommanden som vuxna till konfrontation.”
Jan Remnerud – Specialist i Allmänmedicin

”Tack Sanna, för att du lägger kraft och energi på att skriva om barnens plats i våra liv. Det hjälpte mig att känna hopp och gemenskap. Vi är många som vill samma sak!”
Liv Larsson – Författare, handledare och medlare i NVC

”Det behövs verkligen en bok med konkreta övningar för pedagoger och arbetslag som på ett enkelt sätt tar upp värdegrund och förhållningsätt. Det skulle vara underbart om den här boken blev obligatorisk i lärarutbildningen.”
Wannie Torkington – Pedagog

”Sanna Nova Emilia har skrivit en bok som tar oss ifrån där vi är till dit vi vill komma. Jag har läst mängder med böcker om psykologi och pedagogik, men jag har aldrig läst en bok som lika enkelt och självklart förklarar grunderna till våra mänskliga beteenden.

Boken visar på en väg där vi kan gå från ord till handling och skapa en skola med hjärtat i fokus – en skola där vuxna leder sig  själv och är förebilder för barnen, där de vuxna lever sin inspiration och därmed uppmuntrar barnen att leva sin inspiration och att ständigt befinna sig i ett lärande. När vi är inifrånstyrda så styrs vi av vår kreativitet, glädje och inspiration. Vi har gått bortom vår egen och andras rädsla och från den platsen kan vi utveckla hela vår potential och lärandet blir en livslång process. När vi kan leda våra barn och ungdomar att leva ur inifrånstyrning ger vi dem möjligheten att leva sina drömmar. Vilken gåva är större än det?
Läs, njut, ifrågasätt och reflektera över hur du kan vara med och bidra till förändringen – Världens bästa skola!”

Pamela von Sabljar – Pedagog, skolutvecklare, föreläsare

”Den här boken sträckläste jag. Den får dig att tänka, på riktigt och det är stundtals en arbetsam upplevelse. Det är en bok att bära med sig, för din egen del lika mycket som för ditt barn.”
Cecilia von Schedvin – Omvärldsbevakare, Rektorsakademien

Beställ boken här! (En ny sida kommer att öppnas som går till ZimZalabim – Books and Graphic Design)

 


Hör av dig till oss för att få en närmare och personlig presentation av våra utbildningar och vårt utbildningsmaterial!

Kontakt


Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners