• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Medlemsorganisationer


 

True Heart Education ingår i Rektorsakademiens nätverk av Sveriges ledande chefer från skola och arbets/näringsliv med fokus på att skapa bra utvecklingsmöjligheter för våra unga.

"Det är viktigt att skolan följer med i samhällsutvecklingen och att arbetslivet får insikt om skolan och  ungdomskultur där kreativitet, inspiration, ansvar och normbrytande kommer att spela en allt större roll för Sveriges globala attraktionskraft. Nätverket Rektorsakademien består i dag av drygt 9 500 ledare från skola och näringsliv. Vi arrangerar sedan 2004 olika typer av mötesplatser  för utveckling av svensk skola."

 


  

True Heart Education ingår även i SAMBAs intressegemenskap av organisationer som på olika sätt arbetar för och med barn. SAMBA vill höja samhällets prioritering av barn och ungdomar, och bidra till att de insatser som görs får så verksamma effekter som möjligt.

"SAMBAs vision är ett samhälle med plats för barnen. Ett samhälle där barnens bästa kommer i första hand vid politiska beslut och där varje barn ges tillräckliga resurser för en god uppväxt. Hur vi tar hand om barnen formar hela vår värld!"

SAMBA har tagit initiativet till och leder kampanjen Kraftsamling för barnen.

 


Våra föreläsare


 

Lou Rossling är en mycket omtyckt pedagog och kanske en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare. Hon utsågs till Årets Talare 2003.
Många människor har under årens lopp tagit del av Lou:s starka berättelser om "Att tända stjärnögon – hos andra och hos sig själv" och många har under det senaste  året  läst hennes bok ”Tänd dina stjärnögon” där Lou berättar vad barn har lärt henne. Vågar skolan vara den öppna famn som många så väl behöver? 

Lou Rossling anser att skolans främsta uppgift är att stärka elevernas självkänsla och få dessa att tro på sig själva och sin egen förmåga. Det sker inte genom straff utan genom kärlek i det dagliga arbetet.För att förmedla budskapet att varje barn är unikt och kan så mycket mer än de tror behöver alla vi som arbetar med barn stärka varandra och oss själva med samma kärleksfulla attityd i våra inbördes möten.Oavsett ämne och inriktning talar Lou Rossling direkt till våra hjärtan. Hon är mycket inspirerande, en stor scenpersonlighet och med ett budskap som gör att publiken går ut ur salongen och vill bli bättre människor. Hon stärker vårt självförtroende och vår förmåga att ta ansvar över vårt liv, våra val och våra relationer.


  

Sanna Nova Emilia är en oerhört inspirerande eldsjäl och författare vars föreläsningar och utbildningar berör människor på djupet. Hennes stora kall i livet är att bidra till ett samhälle där varje individ känner sitt eget värde och så även andras, ett samhälle av inifrånstyrda människor som drivs av inifrånstyrd motivation och ambition och som vågar ta fullt ut ansvar för sina liv, sina behov, sina känslor och sina relationer. Sanna är visionären till True Heart Education. Hennes mål är att bidra till en skolvärld av av optimalt lärande och utveckling likväl som optimalt välmående och hälsa för både vuxna och barn. 

Sanna har arbetat som kursledare och föreläsare i tio års tid och berört många människohjärtan genom att mot bakgrund av sina egna liverfarenheter lyfta fram våra grundläggande människovärden och hur vi skapar utrymme för dessa i våra liv. Hennes fokus ligger just nu på att föra in en ökad medvetenhet i den svenska skolan för våra barns känslomässiga och psykiska behov och ge vuxenvärlden en ökad förståelse för begreppen inifrånstyrning och utifrånstyrning och vikten av att bygga på barnens själkänsla och individualitet. När vi lägger vårt värde i omgivningens händer och omdömen så förlorar vi mer och mer kontakten med oss själva, med vårt egenvärde, våra egna känslor och behov. Vi förlorar kontakten med vår livslust, vår inre drivkraft, glädje, nyfikenhet och upptäckarlust. Den här förlusten skapar ett stort tomrum inom oss som många av oss försöker fylla med yttre kompensationer under större delen av våra liv. Många människor talar om att ”hitta sig själva”, vilket vi endast behöver göra om vi en gång förlorat oss själva, vilket vi i grund och botten aldrig ska behöva göra. I sina utbildningar och föreläsningar bidrar Sanna inte bara till att du som vuxen återknyter till delar av dig själv som du förlorat, hon ger dig även verktyg för att hjälpa barnen att gå oförlorade in i vuxenvärlden.


  

Pamela von Sabljar är en mycket uppskattad vägledare, inspiratör, föreläsare och författare. Hon har föreläst och utbildat tiotusentals pedagoger, föräldrar, ungdomar och ledare över hela Sverige som har lett till ökad medvetenhet kring deras eget självledarskap. Pamelas passion är att inspirera och bidra till människors personliga utveckling och självledarskap. När vi ökar vår medvetenhet leder det till egenkraft, glädje, frihet och lugn. Det ger oss möjligheten att leva livet fullt ut. 

Pamela har över 15 års erfarenhet av ledarskap, personlig utveckling och beteendevetenskap. Hon har arbetat med individ, grupp och verksamhetsutveckling inom privat, offentlig – kommunal sektor. Hon leder de egna utbildningsföretagen Elftesteget.se och dng360.se och har tillsammans med Charlotta John författat flera metodböcker för pedagoger och ledare som har sålts i tusentals exemplar, den senaste med titeln ”100% fördomar”. Hon var en av grundarna till Vilda barn och Ungdomsförlag som numera är en del i Olika bokförlag. Pamela har även författat barnböcker som öppnar upp för nya möjlighetsförebilder för våra små barn.         

 


Maria-Pia Gottberg är en mycket uppskattade föreläsare, utbildare och författare som har tagit fram EQ-dockan® och skrivit boken Social och emotionell träning för alla barn. Hon är också medförfattare till boken Den helande länken i barns och ungdomar uppväxt. Känsla – Tanke- Handling.

Maria-Pia anlitas flitigt i både Sverige och Norge och lär oss hur vi – vuxna så väl som barn! – kan utvecklas med hjälp av våra känslor.

Ta barns känslor på allvar!

Glad, arg, rädd, ledsen, sur, eller lugn. Barn i alla åldrar upplever dagligen dessa känslor – hos sig själva eller hos andra. De behöver hjälp och träning i att identifiera och sätta ord på känslor, att förstå och prata om känslor.

Ge barn rätten till alla sina känslor är ett av Maria-Pias viktigaste budskap. Det ger dem också möjlighet att utvecklas och lära mer om sig själva. Med ökad självkännedom läggs också grunden för en god självkänsla, empati, att skapa och bevara goda relationer samt problem – och konflikthanteringsförmåga. För att lyckas behövs goda sociala och emotionella förebilder.

Under den här föreläsningen får du veta mer om känslor och tillstånd. Du får konkreta tips och förslag till övningar för att kunna arbeta med och använda känslor i skolan. De finns ju ändå där hela tiden, så varför inte använda sig av dem?

 


Övriga samarbetspartners


 

Skoljobb.se startades i januari 2003 med målsättningen att vara Sveriges bästa mediakanal för marknadsföring av arbetsgivare och effektiv annonsering efter personal inom förskola, skola, universitet och förvaltning. Skoljobbs vision är att skapa den bästa mötesplatsen för arbetsgivare och arbetstagare inom pedagogisk
sektor.
Läs mer här: Skoljobb.se  och här: Aktuella lediga jobb

 

 

 

Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners