• RSS
  • Facebook
  • Twitter

True Heart Educations arbete för Barnkonventionen
Den svenska skolans system strider idag på många sätt mot Barnkonventionens riktlinjer för Barnens rättigheter, och till viss del även motarbetar dem. Skolan har helt enkelt inte försetts med de resurser och den kunskap som krävs för att arbeta för Barnens rättigheter. True Heart Educations fokus är barnens rätt till sin egen identitet, samt känslomässig och psykisk trygghet i sin utveckling. Bland annat framgår av Barnkonventionen att Barnens rätt innebär att:

1. Varje barn har rätt överleva, leva och utvecklas. Inte bara avseende sin fysiska hälsa utan även andligt, moraliskt, psykiskt och socialt. (Artikel 6)

2. Varje barn har rätt att veta vem han eller hon är och vara den hon är. (Artikel 7 och 8 )

3. Varje barn har rätt att säga vad det tycker och vara med och påverka i skolan. Barn har rätt att tänka fritt. (Artikel 12 mfl.) 

4. Syftet med skolutbildningen ska vara att barnet ska utveckla sin fulla möjlighet i fråga om personlighet, anlag, psykisk och fysisk förmåga. (Artikel 29)

5. Syftet med skolutbildningen ska också vara att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv som vuxen. (Artikel 29)


För att läsa mer om Barnkonventionen och Barnkonventionens olika artiklar – Klicka här!


Som det ser ut idag så möjliggör inte det svenska skolsystemet att dessa punkter efterlevs och uppfylls. 

"Men nästan inget land har kunnat visa
att de gör på något nytt sätt
när det gäller att fråga barn vad de tycker.
I artikel 12 står det att länderna ska se till
att barn ska få säga vad de tycker
och vara med och påverka.
FN-kommittén har sagt till ländernas regeringar
att de ska ge barn mer att säga till om i skolan."

(Utrikesdepartementets skrift Barnets rättigheter)

True Heart Education är det ”nya sätt” som FN efterfrågar. True Heart Education är regeringens lösning på FN-kommitténs uppmaning. För att förmå lyssna till barnen krävs lyhördhet, förståelse, tillåtelse och acceptans. För att förmå lyssna till barnen krävs hjärta framför hjärna och medvetenhet och förmåga att bemöta barns känslomässiga och psykiska behov. Förutsättningar för detta saknas i stort sett helt i skolan idag.

 

Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners