• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Till dig som pedagog, rektor och lärare…


Jag brukar säga att ”Om ni önskar ha hela världens krav och förväntningar på era axlar – Välj då att arbeta inom skola eller barnomsorg!”. Bortsett ifrån barnens behov och förväntningar så möts ni även av föräldrars förväntningar, av kollegors, chefers, institutionens och systemets förväntningar. Politikers förväntningar. Samhällets förväntningar. Läroplaners och utvärderingsmålens förväntningar. Nationella och internationella förväntningar. Och mitt i allt detta så har ni även era egna förväntningar, om vad ni själva önskar bidra med och skapa och på vilket sätt.

Ni är samhällets vardagshjältar. Det är ni verkligen. För mitt i allt detta så har ni samtidigt så oerhört lite vägledning och resurser. När jag läser ett citat av Moder Theresa så tänker jag på er och på alla andra människor som arbetar för att skapa mer medmänsklighet i ett samhälle där det huvudsakliga värdet fortfarande räknas i pengar.

We the willing, led by the unknowing, are doing the impossible for the ungrateful. We have done so much, with so little, for so long, that we are now qualified to do anything with nothing.
- Mother Theresa

I skolans läroplan (Lgr 11) uppges att skolan ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.” Där står även att ”Var och en som verkar inom skolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” I läroplanen framgår även att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” och att ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.”

Detta är enbart några få av många fantastiska riktlinjer ur avsnittet för ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Frågan är bara – Hur?

Det är min önskan att med Handboken Att lära med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett som bas, och med True Heart Educations workshops/föreläsningar och utbildningar, ge dig som pedagog, rektor och lärare vägledning i den frågan.

Med värme och framtidstro,

Sanna Nova Emilia
Grundare


Föreläsning/Workshop – Att lära med Hjärtat!
För förskola/skola/föräldragrupp.


”Det behövs verkligen en bok med konkreta övningar för pedagoger och arbetslag som på ett enkelt sätt tar upp värdegrund och förhållningsätt. Det skulle vara underbart om den här boken blev obligatorisk i lärarutbildningen.”
Wannie Torkington – Pedagog

 


Vi erbjuder er som förskola/skola/föräldragrupp möjligheten en  föreläsning/workshop utifrån principerna i boken Att lära med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett . Föreläsningen/Workshopen hålls på plats i era lokaler och förläggs vid en tidpunkt som passar er bäst (även kvällstid).  Workshopen passar alla skolor/förskolor/föräldragrupper som insett vikten av att arbeta för barnens självkänsla, balans mellan kunskap och värdegrund, mellan prestation och motivation, och mellan intellekt och känsla – för optimalt lärande och personlig hälsa.

Antal deltagare: Obegränsat antal, anpassat efter kundens lokaler. (Lämpligt antal mellan 10 till max 40 personer.)
Pris: Begär offert. *Utanför Stockholm tillkommer resekostnader samt övriga eventuella omkostnader för 1 person.
Tidsomfattning: ca 3 timmar.
Övrigt: Eventuell fika etc. till deltagarna anordnas av beställaren.

Läs mer om erbjudandet Att lära med Hjärtat – Workshop

 


 Lusten att lära och utvecklasAlla människor har en naturlig lust att lära och utvecklas. Detta är en oerhörd tillgång! True Heart Educations mål är att ta till vara på den tillgången genom att lägga grunden till ett nytt utbildningssystem. Ett system som uppmuntrar till lek, glädje och skratt. Ett system som motiverar och inspirerar. Ett system som ser och bekräftar. Som lyfter och skapar möjlighet för naturligt lärande och växande. I glädje!

För att kunna tillgodogöra sig kunskap krävs inre balans och ett känslomässigt och psykiskt välmående. Grunden för ett känslomässigt och psykiskt välmående är självinsikt, förståelse, tillåtelse och acceptans. En välmående värld skapas av välmående människor, och välmående människor skapas i glädje, likväl som kreativitet och inspiration!

 


 Utbildningar – Utbildningsmaterial


Att lära med Hjärtat är den Utbildning och det nya Utbildningsmaterial som True Heart Education erbjuder den svenska skolan, förskolan och medvetna föräldrar.

True Heart Educations Utbildningar och Utbildningsmaterial tillhandahåller värdefulla verktyg och redskap för skola, föräldrar, barn/elever som motiverar till lärande och växande i glädje där var och en får möjlighet att utvecklas till det bästa hon kan bli. Utbildningarna lägger grunden till ett förbättrat samarbete mellan vuxna och barn såväl inom skolan som hemmet, samt öka motivationen och livsglädjen/arbetsglädjen för båda genom att:

1. Ge lärare/föräldrar ökad självinsikt. Självinsikt, självkännedom och personlig utveckling för lärare och föräldrar förstärker deras förmåga att bemöta och handleda barnen i deras utveckling till trygga, självmedvetna individer.

2. Ge barnen en ökad självinsikt
och förståelse för sina egna behov, samt verkningsfulla verktyg att använda för att själva påverka sitt känslomässiga och psykiska välbefinnande, vilket är en förutsättning för allt lärande.


Utifrån Utbildningsmaterialet ”Att lära med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett” ger vi dig som pedagog/lärare handfast vägledning i hur du stöttar barnen inom sju livsavgörande utvecklingsområden:

- Jag-skapande övningar. Vem är jag? – Vem vill jag vara?
Vi-skapande övningar. Om samspelet i mina nära relationer.
Drömskapande övningar. Nycklar till kreativitet, inspiration och motivation
Känsloskapande övningar. Hjärtats röst.
Må-bra-skapande övningar. Verktyg för personligt välbefinnande.
Kommunikations-skapande övningar. Att kommunicera med ansvar, ärlighet och empati.
Livs-skapande övningar. Ett reflekterande förhållningssätt till livet.

Och allt detta med HJÄRTAT som utgångspunkt!


 

Hör av dig så ger vi dig en närmare presentation av våra utbildningar och vårt utbildningsmaterial!

Kontakt 


Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners