• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Till dig som förälder…


Det finns troligtvis få stunder i livet som ter sig lika skrämmande som då vi för första gången står med ett nyfött barn i våra armar och inser att detta lilla barns överlevnad och framtid på så många sätt är beroende av oss. Den känsla av otillräcklighet och maktlöshet som vi får möta i oss själva i mötet med våra barn kan troligtvis aldrig fullt ut förstås av en människa som aldrig upplevt det. Det ansvar som det innebär att vägleda ett barn ut i livet kan många gånger kännas övermäktigt mitt i allt det övriga ansvar som det innebär att leva och vara människa. Jag hoppas att boken och workshopen Att lära med hjärtat ska bli din vän. En hand att hålla i mitt i allt det så många gånger turbulenta och svåra. Jag hoppas att boken och workshopen Att lära med hjärtat ska bidra till en ökad förståelse för såväl dig själv som för ditt barn, så att ni tillsammans kan växa och gemensamt ansvara för allt det vackra ni önskar skapa och uppleva i er relation och i era liv.

Min önskan är även att bidra till en ökad medvetenhet hos varje förälder – För våra barns känslomässiga behov som grunden till alla behov – Så att ni också ser vad ni har rätt att kräva av vårt skol- och utbildningssystem, och att det är dags för en omfattande förändring för att våra barn ska växa upp till trygga, friska och välmående vuxna.

Med värme,

Sanna Nova Emilia


Workshop/Föreläsning – Att lära med Hjärtat


Tips!
Samla ihop en grupp föräldrar! Ju fler ni blir desto billigare blir det per person!


Vi erbjuder er som förskola/skola/föräldragrupp en föreläsning/workshop utifrån principerna i boken Att lära med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett . Föreläsningen/Workshopen hålls på plats i era lokaler och förläggs vid en tidpunkt som passar er bäst (även kvällstid).  Workshopen passar alla skolor/förskolor/föräldragrupper som insett vikten av att arbeta för barnens självkänsla, för en balans mellan kunskap och värdegrund, mellan prestation och motivation, och mellan intellekt och känsla – för optimalt lärande och personlig hälsa.

Antal deltagare: Obegränsat antal, anpassat efter kundens lokaler. (Lämpligt antal mellan 10 till max 40 personer.)
Pris: Begär offert. *Utanför Stockholm tillkommer resekostnader samt övriga eventuella omkostnader för 1 person.
Tidsomfattning: ca 3 timmar.
Övrigt: Eventuell fika etc. till deltagarna anordnas av beställaren.

Läs mer om erbjudandet här: Att lära med Hjärtat – Workshop


För kontakt!


Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners