• RSS
  • Facebook
  • Twitter

True Heart Education har idag ett starkt nätverk av engagerade eldsjälar, föreläsare, kursledare, coacher m fl. runt omkring i Sverige, som alla brinner för att stötta, hjälpa och inspirera skolan, föräldrar och övriga människor som påverkar våra barn till att förstå grunderna för våra barns psykiska och känslomässiga behov och hur vi kan tillgodose dem. Vi tillhandahåller Utbildningar över hela Sverige.

Vi i Team True Heart har många års erfarenheter av att arbeta med människor i känslomässig och psykisk ohälsa. Vi är väl bekanta med de bakomliggande orsakerna till varför människor mår psykiskt dåligt och vi är väl förtrogna med de insatser som krävs för att de ska helas och läkas och finna balans i tillvaron igen. Lika väl förtrogna är vi med de insatser som krävs för att våra barn ska växa upp till livskraftiga, trygga, välmående, känslomässigt kompetenta och ansvarstagande vuxna som bidrar till samhällets positiva utveckling. 

Vårt mål är att samhällets barn ska få möjlighet att utvecklas i den glädje, livslust och nyfikenhet som de alla föds med. Att ge dem möjlighet att utvecklas i enlighet med sina drömmar och förhoppningar.

Våra Utbildningar och vårt Utbildningsmaterial ger dig som lärare såväl som förälder handfasta verktyg i hur du på bästa sätt ska utvecklas tillsammans med dina barn.

 

Grundare


 Verksamhetschef
Sanna Nova Emilia
Social entreprenör, Inspiratör inom personlig utveckling och författare


Sanna är en engagerad och uppskattad social entreprenör med tio års erfarenhet som kursledare/föreläsare och inspiratör för människor i personlig utveckling. Hennes högsta ambition är att sprida medvetenhet och aktivt verka för att varje människa får möjlighet att utvecklas till sin största potential, i glädje, kraft och frihet.

”Min största lärare och tillgång i livet är mina egna livserfarenheter. True Heart Education är det positiva resultatet av mitt eget lidande. Mitt mål med True Heart Education är att föra in en ny syn och ett nytt sätt att tänka beträffande individualitetens, glädjens och kreativitetens nödvändighet och kraft för vår utveckling. Det handlar inte bara om att föra in en ny syn och ett nytt förhållningssätt till undervisningen, det handlar i grund och botten om att föra in en ny syn och ett helt nytt förhållningsätt till hela människan.  

 

 

 

True Heart Ambassadörer


Robert Pozek
Livsstils- & Hälsocoach, inspirerar genom föreläsningar, radio och coachning
- Växjö/Malmö -


Robert är en av stora svenska företag flitigt anlitad Livscoach, bla av IKEA och Sveriges radio, där han med stort engagemang och ödmjukhet inspirerar människor till lyckligare och hälsosammare liv. Hans största fokus är att vägleda människor bort från destruktiva och invanda beteendemönster och hjälpa dem att återfinna den inre kompass och grundläggande utvecklingsmöjlighet som varje människa bär.

”För mig är True Heart Education nyckeln till ett mer välmående Sverige. Det handlar om att bygga ett friskt samhälle från grunden och tillhandahålla de verktyg som människor behöver för att själva kunna skapa ett lyckligt och berikande liv. True Heart Educations arbete kommer i förlängningen att ge positiva resultat i alla led och i alla sammanhang, både för individen, gruppen och samhället i stort.”Camilla Gustafsson Glas
Drama/hälsopedagog och certifierad livscoach
- Stockholm -


Camilla har 20 års erfarenhet av arbete med individ- och grupputveckling. Hon har verkat som manusförfattare och regissör i barn- och ungdomsverksamheten TeaterBlomman där hon tillsammans med barn och ungdomar skapat föreställningar utifrån barnens egna behov.
Camilla är också en framgångsrik coach och föreläsare i ämnena självkänsla, samarbete, stresshantering och inspirerad av Kasam, Känsla av sammanhang, Aaron Antonovskys teorier om begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.
Camillas specialitet är att i sina utbildningar och föreläsningar blanda intressant teori med olika upplevelsebaserade metoder där alla våra sinnen vävs in. Ljud, ljus, gestaltning, rörelse och bild blandas på ett kreativt sätt för att aktivera deltagarna och deras inlärningsförmåga.

”Jag ser True Heart Education som en möjlighet att skapa trygghet, självkänsla, motivation och glädje hos människor, stora som små. Livsviktig kunskap och livsviktiga verktyg för att kunna skapa ett meningsfullt och lustfyllt liv.”

 


Gitte Laserow
ICF Coach, vägledare och inspiratör.
- Malmö -Gitte har 15 års erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna i både större och mindre grupper. Hennes styrka är att skapa medvetenhet och förståelse, att bygga broar mellan människor via deras likheter och skapa möjligheter för människor genom deras olikheter. Hennes ledord är glädje, engagemang och tacksamhet. Gitte håller workshops, föreläsningar, kurser i mental träning, kommunikation. kroppspråket och attityder. Hon arbetar även med rehab för ungdomar och vuxna som vuxit upp i dysfunktionella familjer.

”True Heart Education är för mig bron mellan barnens värld och de vuxnas värld. I verkligheten råder ingen skillnad mellan dessa. För att förstå barnen krävs vuxet ansvar och självkännedom, ett återkopplande till den medvetenhet och känslovärld som vuxenvärlden förnekat men som barnen fortfarande har tillgång till.  True Heart Education närmar sig människohjärtan genom att skapa förståelse. Vi är bron mellan hjärta och hjärna.”


Heléne F Sandström
Hälso- och Symbolpedagog, Mindfulnessinstruktör samt Möjliggörare
- Stockholm -


Under många år har Heléne arbetat som kursledare, processledare, föreläsare, coach och Möjliggörare för människors välmående genom personlig utveckling. En grundläggande övertygelse om en inneboende kraft hos varje individ har sedan 1990 styrt hennes val av uppdrag, arbeten och egna utbildningar.  Helénes styrka är att med värme och uppmärksamhet lyssna på, se och möta de individer hon träffar. Ett norrländskt lugn blandat med kreativ energi och mångsidig livserfarenhet gör mötena med Heléne till en god upplevelse man kan bära med sig länge…

”True Heart Education är det jag mer  eller mindre medvetet har väntat på sedan 1965! Året då jag själv började i den svenska skolan. True Heart innebär för mig att det efterlängtade Hjärtat får plats – det är dags nu! Hjärtat som bygger människor med god självkänsla, gränslös kreativitet och framförallt; livsglädje. True Heart Education är kraften som behövs för att skapa den nödvändiga förändring som redan ligger i tiden.”  

 


True Heart Ambassadörer


Blir du inspirerad av True Hearts Vision? Vill du bli en True Heart Ambassadör och bidra till att mer aktivt hjälpa oss nå ut med våra visioner och vårt arbete? Hör av dig till oss!


Kontakta oss idag!


Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners