• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Mål och syfte – Att föra in mer Hjärta i skolundervisningen
Vi arbetar för att föra in mer hjärta i skolundervisningen, som ett komplement till den idag så överrepresenterade hjärnan, där glädjen och den naturliga nyfikenheten blir drivkraften i barns lärande och utveckling istället för rädslan att misslyckas.    T

Skolan förser oss med mycket viktig kunskap och information, men i stort sett ingen vägledning alls i de grundläggande livsfrågorna – Vem är jag? och Vem vill jag vara?

Våra barn föds med en naturlig nyfikenhet, upptäckarglädje, lekfullhet, livslust och skaparkraft. True Heart Education ger skola och föräldrar handfasta verktyg för att ta tillvara på denna livskraft och nyfikenhet och hjälpa barnen att utvecklas till det bästa de kan bli, inom alla områden av sitt liv.

Vi vet inte vad våra barn ska utbildas till för vi vet inte vilka yrken som vårt samhälle kommer utveckla och behöva om 20, 30 eller om 100 år. Utifrån den vissheten förstår vi ännu mer hur viktigt det är att våra barn uppmuntras i sitt kreativa, nyfikna och fria tänkande. Eftersom kunskap och vetskap ständigt förändras i takt med vår evolution så har samhället på sikt mer att vinna på att varje individ i första hand får möjlighet att utvckla sina goda egenskaper framför att lagra kunskaper som kanske aldrig kommer till användning. Detta är vad Matti Bergström (Hjärnforskare och författare till bla boken Neuropedagogik – En skola för hela hjärnan) kallar för övergången från Kunskapssamhället till Värdesamhället. (Läs mer här!


 

  Mer om vår vision
Sveriges framtida skola är en skola dit våra barn och ungdomar går i tacksamhet, nyfikenhet, lust och glädje; med samma känsla som de gick till sin första skoldag. Det är en skola dit jag trygg kan lämna mitt barn, fullt förvissad om att ingen tar hennes leklust, nyfikenhet och livsglädje ifrån henne. Sveriges framtida skola är en skola dit våra barn och ungdomar går för att finna glädje och inspiration i sina liv. För att finna sig själva, sitt eget unika uttryck och för att se sina egna möjligheter att bidra till världen. Sveriges framtida skola är en skola dit barn och ungdomar går utan rädsla att bli dömda och bedömda och utan rädsla att inte duga till. Det är en skola dit de går för att fyllas på av energi och kraft, för att skapa, utvecklas och växa som individer men också i gemenskap med sina vänner. True Heart Educations arbete lägger grunden för Sveriges nya skola, och det är en skola dit barnen går inte i första hand för att de måste, utan för att de vill…


 

Barnens rätt till psykisk och känslomässig hälsa
 True Heart Education främjar barn och ungas rätt till psykisk och känslomässig trygghet i Sverige genom att medvetandegöra och erbjuda nya lösningar för hur vi i undervisning och uppfostran av våra barn bidrar till att de får leva, utvecklas och utbildas ur sin naturliga livslust, leklust och glädje.

True Heart Education främjar barn och ungas rätt till psykisk och känslomässig utveckling i Sverige genom att aktivt påverka dem som påverkar våra barn och föra in en ny syn och ett nytt sätt att tänka beträffande individualitetens, glädjens och motivationens nödvändighet och kraft för vår utveckling. Det handlar inte bara om att införa en ny syn och ett nytt förhållningssätt till undervisningen, det handlar i grund och botten om att införa en helt ny syn och ett nytt förhållningsätt till hela människan.


Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners