• RSS
  • Facebook
  • Twitter

Välkommen till

Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka. --- Albert Einstein


Sanna Nova Emilia – är grundaren till True Heart Education och författaren till boken  Att lära med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett - Läs mer om Sannas arbete här: www.sannanovaemilia.seHär berättar Sanna om sin aktuella bok i en intervju med Holmbergs Talare:


Här berättar förordsförfattaren Lou Rossling mer om boken: 

 

 


True Heart Education verkar för att i samarbete med Sveriges skolor, förskolor, föräldrar, politiker samt övriga nyckelpersoner i våra barns och ungas liv arbeta för att förbättra förutsättningarna för våra barns psykiska och känslomässiga hälsa och utveckling. Vi fungerar som en bro mellan kunskapsskola och värdegrundsskola, där hjärta och hjärna får samarbeta för optimalt lärande och personligt välmående. Våra workshops, seminarium, utbildningsmaterial och behovsanpassade arbetsprogram syftar till att lägga grunden för ett helt nytt utbildningssystem i Sverige med större förmåga att se och ta till vara på varje barns unika behov och förmågor.Att lära i glädje!

 Alla människor har en naturlig lust att lära och utvecklas. Detta är en oerhörd tillgång! True Heart Educations mål är att ta till vara på den tillgången genom genom att bidra till ett nytt förhållningssätt till individen och gruppen likväl som till utbildning och utveckling. Där lärandet uppmuntrar till lek, glädje och skratt. Där lärarens yttersta uppgift består i att motivera och inspirerar, se och bekräfta. Ett lärande som lyfter och skapar möjlighet för vårt mänskliga naturliga växande. I glädje!! 

 Att föra in mer hjärta i undervisningen
För att skapa ett tryggt samhälle krävs trygga samhällsmedborgare. För att skapa trygga samhällsmedborgare krävs förmågan att möta våra barns känslomässiga och psykiska behov, och för detta krävs hjärta i samarbete med hjärna. True Heart Educations Utbildningsmaterial , Utbildningar och Seminarum skapar förutsättningar för att föra in mer hjärta i skolan och förskolan, där glädje och inspiration ligger till grund för barnens lärande och utveckling. 

Utifrån Utbildningsmaterialet ”Att lära med Hjärtat – När kunskap och värde blir ett” ger vi dig som förälder/pedagog/lärare handfast vägledning i hur du stöttar barnen inom sju livsavgörande utvecklingsområden:

- Jag-skapande övningar. Vem är jag? – Vem vill jag vara?
- Vi-skapande övningar. Om samspelet i mina nära relationer.
- Drömskapande övningar. Nycklar till kreativitet, inspiration och motivation
- Känsloskapande övningar. Hjärtats röst.
- Må-bra-skapande övningar. Verktyg för personligt välbefinnande.
- Kommunikations-skapande övningar. Att kommunicera med ansvar, ärlighet och empati.
- Livs-skapande övningar. Ett reflekterande förhållningssätt till livet.

Och allt detta med HJÄRTAT som utgångspunkt!Vårt motiv
Vår verksamhet bygger på att aktivt arbeta för att främja barns individualitet och låta den naturliga livsglädjen vara en ledande energi i deras utveckling. Verksamheten utgår ifrån grundperspektivet att våra barn redan är någonting, någonting som behöver bli bejakat, sett och bekräftat, för att få fäste, gro och utvecklas till sin fulla potential.

Målet med vår verksamhet är att i en förlängning lägga grunden för ett helt nytt skolsystem i Sverige, som främjar individualiteten, livsglädjen, lekfullheten och skaparglädjen. Där den naturliga nyfikenheten och lusten att lära och utvecklas får stort utrymme, likväl som vår medfödda och upptäckarglädje, men även genom medmänskliga relationer, förmågan att ta ansvar för oss själva, vår vilja, våra drömmar och så även förmågan att samspela med andra människor. Att lära och att utvecklas ska vara roligt!


Vårt Fokus är lyckliga människor! Effekten är ett samhälle genomsyrat av mindre missbruk, depressioner, droger, mobbing, våld, kriminalitet, motsättningar, problem och sjukdomar. Resultatet är en ny bättre värld…


Här kan du läsa mer om oss!


 

Populära artiklar

IMG_5925

Vem frågar om barne

När min son började i skolan så blev känslan så ...

mom hugging kids

Barn är människor

Vi behöver förstå oss själva för att förstå våra barn. ...

Bestulen och berikad

    Tack Elisabeth Jönsson på Punctum Saliens, för att jag får ...

1 Jonna Sörensson

Framtidens företaga

Min vän Micke Olsson är en fantastisk företagare som har ...

IMG_6032

Barnens vädjan...

Idag ställde Rektorsakademiens Framtidskompetenser frågan: Går det att förändra en ...

Samarbetspartners